Lider du også af angst?

Hvad er angst?

Angst har mange ansigter og mange lever med angst på forskellig vis. Den kommer til udtryk i kroppen som hjertebanken, svimmelhed, åndenød, migræne, knude i maven, halsen snører sig sammen osv. Den kan komme, når vi er i en bestemt situation, nogle har den med sig som en fast følgesvend, og for andre kan den komme, når vi mindst venter det – f.eks. om natten, hvor vi har paraderne nede og egentlig burde sove en dyb søvn og lade op.

Angst kan ramme alle

Mange tror fejlagtigt, at angsten tilhører en bestemt klasse i samfundet, de svage eller sindslidende. Den er en stor del af mange menneskers liv i alle samfundsklasser. Den kan komme i perioder, og for nogle er det blevet et fast tilbagevendende og for andre igen en permanent følelse. Mange deler ikke med deres nærmeste, at de lider af angst, da det føles skamfuldt og forkert.

Angst for angsten

Angsten er et sandt uhyre, der kommer krybende og kan føles så overvældende og udslettende og mange tror, de skal dø. Mange oplever efter gentagne anfald at blive angst for angsten. For måden den kommer snigende på er det som om, det er den, der styrer vores liv.

Vi laver diverse krumspring og handlinger og ændringer i vores liv for ikke at risikere at blive mødt af vores angst. Vi prøver at finde en logisk forklaring på, hvorfor vi bliver angst, og gør alt vi kan for ikke at være med angsten, fordi den netop er så hæslig.

Helbredelse

I terapi med mig arbejder vi med følelserne og sansninger, der er forbundet med angsten. Målet er selv at få overtaget og kognitivt en forståelse for, hvorfor angsten kommer. Lære at forstå den, så vi kan blive fri for den. Lære at styre angsten, så den ikke styrer os. Hvert enkelt menneske, jeg har mødt med angst, har hver sin historie og hver sin bevæggrund. Fælles, for alle mennesker, jeg har mødt med angst, er, at noget i deres måde at være i verden på og noget i deres historik har sat sine spor, som kommer til udtryk i angst.

Er du blevet nysgerrig på at kigge på din angst?

Mette9662.jpg