Få glæde i dit liv

Står du i en situation, du har brug for hjælp til at komme videre fra?

Du kan være trist, ensom, have et dårligt selvværd, være frustreret, angst, tynget af sorg, deprimeret, stresset eller bare føle, du sidder fast.

I et psykoterapeutisk samtaleforløb med mig vil vi i dialog sammen få kigget på de uhensigtsmæssigheder, du rammes af. Der er masser af muligheder for at se lyset og flytte dig mentalt et andet sted hen i livet.

Jeg benytter nogle metoder, der er bygget op over emotionelle processer, som er centrale elementer for ændring i sindstilstanden. Følelser farver vores oplevelsesverden. Både de rare og de ubehagelige følelser er pejlemærker i vores liv. Målet er, at hjælpe dig til at blive mere fortrolig med dine følelser, sådan at du kan bruge dit emotionelle apparat til at håndtere livets krav & udfordringer til at opnå dit potentiale.